Усны уур нь агаар мандалд дунджаар 9 өдөр болдог. Бусад голчлох хүлэмжийн хийнүүд нь маш сайн холилдсон учраас агаар мандлаас алга болоход маш олон жил шаардагддаг. Хүлэмжийн хийг агаар мандлыг орхидог хугацааг баталгаатай хэлэхэд маш хэцүү. Нүүрстөрөгчийн давхар ислийн агаар мандалд оршин тогтнох хугацаа нь тогтворгүй байдаг бөгөөд дундаж тооцоогоор (CO2) нь агаар мандлаас бүрэн арилахдаа 30 - 95 жил байдаг. Энэ тооцоолол нь (CO2) –ийн молекулууд нь далайн усанд шингэж, фотоситезд оролцох зэрэг хэд хэдэн үйл явцыг оролцуулан тооцоолсон байна. Ихэвчлэн нийт ялгарч байгаа (CO2) –ийн тал хувь нь бүтэн зуунд агаар мандлаас арилдаг бол 20 хувь нь олон мянган жил агаар мандалд арилалгүй тогтдог.